Oferta archiwalna

Strażnik Działu Ochrony

Oferta archiwalna

2 500,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


ochrona Hajnówka, ochroniarz Hajnówka, strażnik Hajnówka

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby. Wykształcenie średnie.


Wymagania

posiadająca obywatelstwo polskie;
posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
korzystająca z pełni praw publicznych;
która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
posiadająca co najmniej wykształcenie średnie
posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


Oferujemy

umowę o prace


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.01.24, wyświetleń: 508

nr ogłoszenia: 973