Specjalista ds. techniczno – instalacyjnych

3 200,00 zł

kupię


specjalista ds. techniczno – instalacyjnych Hajnówka

 • Prowadzenie nadzoru technicznego nad funkcjonowaniem urządzeń i
  instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
  wodno-kanalizacyjnej
 • sporządzanie planu przeglądów i remontów oraz modernizacji instalacji
 • prowadzenie dokumentacji technicznej.
 • nadzór nad pracami konserwacyjnymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez firmy zewnętrzne
 • obsługa radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy i dokonywanie odczytu wodomierzy
 • realizacja
  całokształtu spraw technicznych związanych z eksploatacją lokali
  mieszkalnych i użytkowych w tym przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców
  dotyczących zalania mieszkania, ocena przyczyny i wielkości szkody,
  prowadzenie dokumentacji.
 • Rozpatrywanie sytuacji spornych oraz prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót
 • wykonywanie
  innych obowiązków i czynności związanych z administrowaniem budynków
  mieszkalnych, lokali użytkowych i innych obiektów .


Ważne do: 2020.02.27, wyświetleń: 174

nr ogłoszenia: 1737